originalita kurzů

Doporučujeme
-50%

Jak aktivovat a rozvíjet potenciál svého dítěte a připravit ho na zářivou budoucnost

15 lekcí
4.2 hodiny
Všechny úrovně

Najděte a rozviňte silné stránky vašeho dítěte Ukázalo se, že děti, …

Co se naučíte
Větší pochopení svého dítěte
Poznání skrytých talentů v dítěti
Lepší vzájemný vztah a komunikace
Tipy a triky z praxe jak lépe dítě vést
Poznatky z psychologie i výchovy